Givarhållare

Hållare till frystorkgivare (puck)

Puck för yttemperaturmätning

  • Givarhållare för noggrann mätning av yttemperatur (plattemperatur)
  • Ger direktkontakt med ytan – omgivande luft påverkar inte mätresultatet

Givarhållaren säkerställer en noggrann yttemperaturmätning i ett frystorksystem. Sätt fast dataloggerns böjliga givare i spåret på givarhållaren. Givarhållarens vikt ser till att temperaturgivaren är i direkt kontakt med ytan.

Artikelnr: 
0554 1907