Molntjänst Anticimex Mobil 12 månader

Molntjänst - Celsiview Premium Mobil 12

Molntjänst 12 månader för fasta- och mobila nätverk

I molntjänsten Celsiview görs alla inställningar och utläsningar av mätdata i Celsicom-systemet.

Genom att logga in till Celsiview-servern via mobiltelefon, surfplatta eller dator så kan man följa all mätdata som uppdateras varannan minut var man än befinner sig i världen. Här ställs även in om man vill få larm i form av SMS eller E-post när angivna gränsvärden överskrids.

 

Molntjänsten Anticimex Mobil 12 månader faktureras separat och aktiveras på www.celsicom.se/sv-se/anticimex.

Molntjänsten innefattar följande:

 

Max antal mätpunkter 25
Automatisk uppdateringskontroll Ja
Fria mjukvaru- och molntjänstuppdateringar Ja
Fri telefon- och e-postsupport Ja
Säker datalagring i Sverige Ja
Webbgränssnitt Ja
Mobilanpassad webbsida Ja
Larm, sensorbortfall vid svag signal, e-post Ja
Larm, låg batterispänning i sensor, e-post Ja
Mätvärden för ånghalt och daggpunkt Ja
Larm, gränsvärden, e-post Ja
Larm, gränsvärden, SMS Ja
Min/max snabböversikt Ja
Larmfördröjning Ja
Differensberäkning via termoelement-adapter Ja
Ingångs- och utgångshantering via I/O-adapter Ja
Justeringsmöjlighet per mätpunkt Ja
Kostnadsfritt API-konto för dataintegration med kundsystem** Ja
Lagringstid av mätdata på molnserver (mån)  36
Loggingsintervall i diagram (min)  10
Historik, antal valfria mätpunkter per diagram 8
Historik, antal valfria storheter per diagram 3
Antal fria larm/år (e-mail) Obegr.
Antal fria larm/år (SMS)***  60
Antal larmnummer (för larm via SMS) 3
Antal e-mailadresser (för larm via e-mail)  3
Antal kopplingsbara basenheter per konto****  1
Antal inloggningskonton  1

 

 

**/ Engångskostnader för integrationsanpassning kan tillkomma
***/ SMS överstigande den fria mängden debiteras med 0,80kr/st
****/ Kan utökas om bättre signaltäckning krävs vid installationsplatsen

Artikelnr: 
7000 1290