Molntjänst - Celsiview Business 12

Molntjänst - Celsiview Business 12

Molntjänst 12 månader för mobilnät

I molntjänsten Celsiview görs alla inställningar och utläsningar av mätdata i Celsicom-systemet.

Genom att logga in till Celsiview-servern via mobiltelefon, surfplatta eller dator så kan man följa all mätdata som uppdateras varannan minut var man än befinner sig i världen.

 

 

> PDF-dokument med översikt över Celsiviews molntjänster

Artikelnr: 
7000 1214
Pris: 
1 995:-