Molntjänst - Ventilationsinjustering 12 mån

Molntjänst - Ventilationsinjustering 12 månader

Special för CelsiVent referensdonsmätare 12 månader

I molntjänsten Celsiview/ CelsiVent utläses mätdata i realtid från referensdonsmätaren
 

Via en vanlig smartphone kan man följa referensdonets mätvärden vid ventilationsinjusteringar i realtid.
På webbsidan i telefonen fyller man i K-faktor och projekterat flöde för referensdonet. Det går även att fylla i två projekterade flödesvärden för don som ska justeras i anläggningen.
I telefonen visas referensdonets flöde i procent mot det projekterade flödet samt vilket flöde de övriga donen ska justeras till. Sker en tryckförändring så beräknas värdena om sekundsnabbt, och du får på detta sätt hela tiden aktuella mätdata från referensdonet.
Gränssnittet kan ställas in att visa flödet l/s eller trycket i Pa på donen.
 

Pris: 
2 950:-
Artikelnr: 
7000 1240