testo Saveris CFR Part 11

testo Saveris CFR Part 11

Validerbar CFR-programvara för testo Saveris

- Larmhantering inkl. hantering av eskaleringar

- Kalibreringshantering
- Utökade analysfunktioner utan dataexport till CSV-fil (finns dock som tillval)
- Individuell rapportering som baseras på aktuella regler samt önskemål från användaren
- Spårbarhet samt ERES-principen (elektroniska poster / elektroniska signaturer), som baseras på lagkrav i enlighet med 21 CFR Part 11 och EU:s bilaga 11 i GMP-förordningen
- Pålitlig användarhantering som baseras på olika Windows-användargrupper med sina respektive poster i Windows Active Directory

 

Användargränssnittet Cockpit
- Enkelt, intuitivt och plattformsoberoende användargränssnitt
- Enkelheten innebär att det krävs mindre investeringar i utbildning, kursmateriel och SOP-dokument
- Geografiskt hierarkisk struktur som gör det möjligt att zooma in på komplexa system med ett stort antal mätplatser
- Pålitlig användarhantering som baseras på kundens innehåll i Windows Active Directory
- Åtkomsthantering och behörigheter för larmkvittering

- Kundanpassning av systemet genom uppladdning av egna planskisser och logotyper

Artikelnr: 
0572 0182