testo Saveris CFR Part 11

testo Saveris CFR Part 11

Validerbar CFR-programvara för testo Saveris

  • testo Saveris CFR Part 11 är en validerbar klientprogramvara med egen databas som kan installeras på en PC eller server.
  • testo Saveris Web Access ger flexibel övervakning av mätdata på alla enheter via en vanlig webbläsare – ingen programvara behöver installeras.
  • Analys och visning av mätdata i diagram eller tabeller, ställbara larm och rapporter.

testo Saveris CFR med Web Access är en validerbar programvara för dataloggersystemet testo Saveris som uppfyller kraven i FDA 21 CFR Part 11. Det här baspaketet medger upp till 5 användare för övervakning av fukt- och temperaturdata på en PC. Tack vare testo Saveris Web Access kan användarna också bekvämt granska mätdata via en vanlig webbläsare– med vilken PC, smartphone eller surfplatta som helst.

Artikelnr: 
0572 0182