testo Saveris PROF

Programvara Saveris, PROF-version

Programvara testo Saveris Professional + Cockpit

- Larmhantering inkl. hantering av eskaleringar.

- Utökade analysfunktioner utan dataexport till CSV-fil (finns dock som tillval)
- Individuell rapportering som baseras på aktuella regler samt önskemål från användaren.

- Automatiska rapporter som kan distribueras t ex till en epost-lista.
- Användarhantering som baseras Windows-användargrupper i Windows Active Directory.

- Kalibreringshantering
- Grundversionen inkluderar upp till 5 st avancerade användare, fler går att köpa till.

 

Weeb-användargränssnittet Cockpit
- Enkelt, intuitivt och plattformsoberoende användargränssnitt
- Geografiskt hierarkisk struktur som gör det möjligt att zooma in på komplexa system med ett stort antal mätplatser
- Åtkomst till aktuell mätdata och larmkvittering via smartphone, surfplatta eller laptop.

- Kundanpassning av systemet genom uppladdning av egna planskisser och logotyper.

- Obegränsat antal användare i Saveris Cockpit

Artikelnr: 
0572 0181