Programvara Saveris, PROF-version

Programvara Saveris, PROF-version

Programvara Saveris PROF

Saveris-programvaran finns i två olika versioner. Basversionen SBE (Small Business Edition) innehåller de mest grundläggande funktionerna. PROF-versionen (Professional) innehåller intressanta extrafunktioner som t.ex.:

· Integrering i nätverk via Ethernet. Det möjliggör konstant
övervakning av mätvärdena. Mätdata kan övervakas av flera
olika datorer som är anslutna till nätverket.

· Fotografier av maskiner eller lokaler kan sparas som bilder. På
bilderna visas respektive mätvärde direkt på givarens plats i
lokalen eller på maskinen. Sambandet mellan mätplatsen och
mätvärdet blir därigenom mycket tydligt illustrerat (se bild).

· En omfattande larmhanteringsfunktion ger möjlighet att larma
fler än två personer samtidigt eller efter varandra. Beroende
på veckodag och klockslag kan du välja om larmet ska
skickas som e-post, SMS eller visas direkt på datorskärmen.

Artikelnr: 
0572 0181