Programvara Saveris, SBE-version

Programvara Saveris, SBE-version

Saveris basprogram SBE

När Saveris-programvaran har installerats på PC:n med hjälp av installationsguiden (det tar bara några minuter) kan mätvärdena enkelt föras över från basstationen till datorn. De initiala system och
givarinställningarna görs också med hjälp av programvaran.

Alla mätdata sparas centralt i programvarans databas och kan tas fram när som helst i form av en tabell eller ett diagram. Alla larm som löser ut registreras i en historiktabell. Dokumenteringen blir också enklare med hjälp av de automatiska PDF-rapporterna som skapas med bestämda tidsintervall.

Programmet är enkelt och intuitivt att använda, tack vare kalenderfunktionen och möjligheten att samla alla givare i olika grupper. Användaren kan välja mellan att läsa eventuella larmmeddelanden via e-post eller direkt på datorskärmen.

Artikelnr: 
0572 0180