Saveris Converter V 2.0

Saveris Converter V 2.0

Konverterar radiosignal till Ethernet

Genom att ansluta en Saveris Converter till nätverksuttaget, kan signalen från en radiogivare konverteras till en Ethernetsignal. De flexibla radiogivarna kan därmed kombineras med befintliga nätverk, även på långa avstånd.

Artikelnr: 
0572 0218