Saveris Extender

Saveris Extender

Konverterar radiosignaler

Genom att ansluta en Saveris Extender kan den trådlösa signalen från en transportgivare konverteras till en Ethernet-signal. Dataöverföringen från givaren till Extender-enheten sker automatiskt när den trådlösa mottagningen är tillräckligt bra.

Artikelnr: 
0572 0217