Saveris justeringsprogram

Justering av givare

Med Saveris justeringsprogram kan fukt- och temperaturgivare justeras på platsen. Inkluderar anlsutningskabel för trådlösagivare och nätverksgivare.

Artikelnr: 
0572 0183