Saveris Router V 2.0

Saveris Router V 2.0

Förlänger och förbättrar radiogivarens signal

Radiolänken kan förbättras eller förlängas med en router, om förhållandena skulle vara ogynnsamma. Naturligtvis går det att använda flera routrar i Saveris-systemet, men flera routrar ansluts inte i serie. Det går att ansluta 5 st radiogivare till en router.

Artikelnr: 
0572 0219