SMS-pott

SMS-pott

250 SMS för användning med molntjänsten

Påfyllning av sms till Testo Saveris2 Cloud-service Advance:

Logga in på ert Testo Saveris 2 administrationskonto,

välj Account Owner och därefter Kontoinformation och välj ändra Licens.

 

Kontakta Nordtec support om det är några frågor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss

Artikelnr: 
0572 2498