testo UltraRange-modul

Kommunikationsmodul för radiosändning

Radiomodul för testo 150-loggrar

Modulkomponent som monteras på en testo 150-logger för kommunikation via radio i mätsystemet testo Saveris. 

Radiofrekvens: 868 MHz

Sändningsintervall: 1 min ... 24 tim

Skyddsklass: IP67 (när den är ansluten till en testo 150-logger)

Artikelnr: 
0554 9311 01