WLAN-modul

Kommunikationsmodul för WLAN

WLAN-kommunikationsmodul för testo 150-loggrar

Modulkomponent som monteras på en testo 150-logger för kommunikation via trådlöst nätverk (WLAN) i mätsystemet testo Saveris. 

Radiofrekvens: 2,4 GHz

Sändningsintervall: 1 min ... 24 tim

Skyddsklass: IP67 (när den är ansluten till en testo 150-logger)

Artikelnr: 
0554 9320 01