Kontrollera emissionsfaktorn

  • Kontrollera emissionsfaktorn

 

Får du felaktiga mätvärden med din IR-termometer eller värmekamera?
 

För att din IR-mätning ska bli rättvisande måste den s.k. emissionsfaktorn vara rätt inställd.

 

Men vad är en emissionsfaktor? Jo, det är så att olika material avger och reflekterar strålningsvärme olika mycket. Därför behövs en korrektion för att göra IR-mätningen noggrann. Denna korrektion kallas för emissionsfaktor.

 

Värdena varierar från 0,01 till 0,99. De flesta IR-temperaturmätare har en förinställd emissionsfaktor på 0,95 vilket ger en bra noggrannhet på de flesta mätningar under +100 °C som utförs på papper, gips, trä, gummi, sten, färg, livsmedel m.m. Se tabellen längst ned.

 

Kontrollera emissionsfaktorn så här

 

IR-termometrarna testo 830-T1, 830-T2 och 830-T4:


1. Slå på instrumentet genom att trycka in “avtryckaren”
2. Tryck på upp-pilen i 3 sek. för att visa emissionsfaktorn.
3. Justera vid behov värdet med upp/ner-pilarna. Värdet skall vara 0,95 vid normal mätning (se tabellen nedan). Instrumentet återgår automatiskt till mätläget efter 3 sek.

 

Titta i instrumentets bruksanvisning om du har en värmekamera eller en annan IR-termometer än dem i exemplet ovan.

 

OBS! Om det inte går att ställa in emissionsfaktorn i din IR-termometer kan du sätta en bit vanlig svart eltejp på mätobjektet. Emissionsfaktorn på tejpen överensstämmer med den som är förinställd i din IR-termometer.

 

Se även: mätfakta om IR-temperaturmätning

 

Emissionstabell för några vanliga material

MaterialEmissionsfaktor
Aluminium, blankvalsat 170 °C0,04
Betong 25 °C0.93
Is, slät 0 °C0.97
Vatten 38 °C0,67
Järn, polerat 20 °C0.24
Järn med valsbeläggning 20°C0.77
Gips 20 °C0.90
Glas 90 °C0.94
Gummi, hårt 23 °C0.94
Trä 70 °C0.94
Kylfläns, svarteloxerad 50 °C0.98
Koppar, något matt 20 °C0.04
Koppar, oxiderad 130 °C0.76
Plast (PE, PP, PVC) 20 °C0.94
Mässing, oxiderad 200 °C 0.61
Papper 20 °C0.97
Porslin 20 °C0.92
Svartfärg (matt) 80 °C0.97
Stål, oxiderad 200 °C0.79
Lera, bränd 70 °C0.91
Tegelsten, murbruk, puts 20 °C0.93