Mäta vakuum med testo 557

Mäta vakuum med testo 557
Mäta vakuum
Räcker inte vakuumgivarens kabel?
Anslut den direkt till testo 557
 

När du är ute på uppdrag och ska genomföra en vakuumsugning i en kylanläggning kan det hända att tryckanslutningen på kylanläggningen är lite för långt bort och att vakuumgivarens kabel inte når fram.  

 

Det finns en enkel lösning på problemet om du använder det digitala manometerstället testo 557 som har ett 4-vägs ventilblock och en extern högnoggrann tryckgivare för vakuummätning. När vakuumpumpens slang och de båda hög- och lågtrycksslangarna är anslutna till instrumentet, har du fortfarande en anslutning kvar.

 

Genom att koppla in den externa tryckgivaren direkt till den kvarvarande ventilen på manometerstället och sedan öppna motsvarande ratt är givaren inkopplad på vakuumslingan (se bilden). Sedan är det bara att läsa av värdena på instrumentet, precis som vanligt.

 

Läs mer om det digitala manometerstället testo 557:

testo 557