Termoelementtråd

  • Tips om termoelementtråd
    Termoelementtråd

Praktiska tips om termoelementtråd – gör din egen temperaturgivare

 

 

Mätprincipen

Mätning med termoelementtråd bygger på en enkel princip – nämligen att temperaturskillnader i elektriska kretsar med 2 olika metaller leder till att en elektrisk spänning uppstår. Ju större temperaturskillnad mellan referenspunkten (anslutningsstället på instrumentet) och mätpunkten (tråd- eller givaränden), desto högre spänning. Ett termoelement består därför av 2 metalltrådar med olika egenskaper. Därför är det också viktigt att du låter instrumentet anpassa sig till omgivningstemperaturen innan du sätter igång att mäta, för inte få felaktiga mätresultat. 

 

En flexibel metod

Fördelen med att mäta temperatur med termoelementtråd är att temperaturområdet och avståndet mellan instrumentet och mätpunkten kan anpassas exakt till mätuppgiften. Avståndet till mätpunkten kan vara upp till 100 meter om man undviker närhet till elektriska fält. Temperaturen i mätpunkten kan dessutom vara upp till drygt 1 200 °C.

 

Enkelheten

Som beskrivs senare i denna artikel är det enkelt att göra sina egna s.k. trådgivare av termoelementtråd. Välj en termoelementtråd med rätt isolering beroende på omgivningstemperaturen (PVC-isolerad tråd klarar upp till 105 °C och glasfiberisolerad klarar upp till 480 °C).

 

Klipp tråden till önskad längd – avisolera bägge ändar – tvinna ihop trådarna i ena änden och anslut en termoelementkontakt i den andra – anslut kontakten till instrumentet – Klart för mätning!

 

Att applicera trådgivaren

Trådgivarna kan mäta temperatur i luft, vätskor och på ytor. För mätning i luft och vätska krävs bara att trådgivarens mätpunkt placeras på önskat ställe. När det gäller mätning på ytor finns en del knep. Vid mätning på rör kan mätpunkten exempelvis appliceras med hjälp av tejp eller en slangklämma. Vid mätning på öppna ytor kan man limma, tejpa eller klämma fast mätpunkten. Den kan även lödas eller punktsvetsas fast.

 

 

Det finns olika typer av termolementgivare. Kortfattat kan man säga att typ T har ett snävare temperaturområde och högre noggrannhet (t.ex. för livsmedelskontroller) medan typ K har ett betydligt bredare temperaturområde. Detta är också de 2 vanligaste typerna som våra kunder beställer av oss. Se tabellen längst ned för fler varianter och mer utförlig info.

 

Mätpunkten

Om det finns möjlighet ger svetsning av trådarna i mätpunkten den bästa hållfastheten. Det går också att löda eller tvinna trådarna (eller både och).

 

Om du tvinnar

Tvinna ihop ledarna längst ut( ca. 5-10 mm), gärna med hjälp av en plattång för att få ordentlig galvanisk kontakt. Annars kan oxidering på längre sikt leda till glapp eller avbrott.

 

Polaritet

Nästan all termoelementtråd som säljs i Sverige är enligt standarden IEC 60584 vilket innebär att den vita ledaren alltid är minus och att färgen på termoelementkontakterna är gröna för typ K och bruna för typ T. Kontakterna är märkta med plus och minus.
Tips för att kolla att du anslutit trådgivaren rätt: värm trådänden (mätpunkten) med handen. Om temperaturvärdet ökar i instrumentet är kablarna rättvända (fungerar inte lika bra om du kommer in från kylan och har väldigt kalla händer förstås...).

 

Avbrott i givartråden

Om givartråden har gått av, lossnat eller glappar i anslutningen till instrumentet visar instrumentdisplayen normalt bara streck (– – –).

 

Kortslutning mellan trådarna

Om isoleringen är skadad och ledarna kortsluts uppstår det en mätpunkt på det stället. Instrumentet visar då temperaturen i kortslutningsstället i stället för i mätpunkten (trådänden).

 

Mätfel

Jordströmmar och elektriska fält kan leda till felaktiga mätvärden. En tumregel är att termoelementtråden inte dras närmare är en halvmeter från en starkströmskabel. Detta är känsligare ju längre tråd man använder. Man kan också testa praktiskt genom att flytta tråden närmare och längre från ett möjligt elektriskt fält, visar instrumentet fladdrande värden är det troligt att en störning sker.

 

Om du behöver förlänga en termoelementtråd är det viktigt att du använder exakt samma trådtyp och inte blandar in andra material. I förlängningstrådens ena ände monteras en TE-kontakthona och i andra änden en hane.
Ännu bättre är att byta hela trådgivaren till en med rätt längd, hela vägen från mätpunkten till instrumentet.

SÖK TERMOELEMENTTRÅD PÅ RULLE

 

Tekniska data enligt internationell standard IEC 60584-3

TE-typFärgTemperaturområdeEgenskaper
KGrön/Vit-200 ... 1 260 C°Brett temperaturområde. Kan användas i oxiderande miljöer.
TBrun/Vit-200 ... 370 C°Snävare temperaturområde och högre noggrannhet.
JSvart/Vit-200 ... 760 C°Passar inte för oxiderande miljöer.
ELila/Vit-200 ... 900 C°Kan användas i oxiderande miljöer.
NRosa/Vit-200 ... 1 300 C°Som typ K, men bättre över 200 °C.
S, ROrange/Vit0 ... 1 480 C°Keramiskt skyddsrör i alla miljöer.
BGrå/Vit0 ... 1 700 C°Keramiskt skyddsrör i alla miljöer.
CRöd/Vit425 ... 2 315 C°Keramiskt skyddsrör i alla miljöer. Främst för vakuum.