Spara på batterier

  • Spara på batterier
 

 

3 tips för att spara på batterierna i din WiFi-datalogger

 

Tips 1. Om din Saveris 2- eller testo 160-logger tvingas söka efter WiFi-nät som ibland ”inte finns” kan batterierna ta slut onödigt snabbt. En lösning på problemet med opålitliga WiFi-nät är att ställa in maxintervallet (1 dygn) för överföring av mätdata till molntjänsten. OBS! Denna inställning finns enbart i molnkonto Advanced.

 

Om du har gjort maxinställningen ovan, men helt saknar WiFi-nät kan du ansluta WiFi-loggern med hjälp av en s.k. ”Hotspot” eller "Internetdelning" från en mobiltelefon.  

 

Anvisningar för överföring med Hotspot:

När det är dags för avläsning/överföring av mätdata, startas Hotspoten i telefonen. Tryck sedan på loggerns refresh-knapp för att överföra mätdata till användarkontot i molnet. Detta kan göras när som helst och resultatet av överföringen kan enkelt direkt kontrolleras i mobiltelefonen genom att logga in på molntjänsten.

 

Tips 2. Välj rätt antal kanaler. Ju fler som är aktiverade, desto mer minne går det åt. Täta mätintervaller fyller minnet och förkortar den disponibla loggningstiden. Med många kanaler aktiverade och tät loggning behöver man ”tanka ur” loggern oftare via WiFi eller Hotspot.

 

I exemplet i skärmdumpen nedan är ppm CO2, Temperatur och Relativ fuktighet aktiverade i en testo 160 IAQ. Detta ändras lätt med knapparna till höger. Röd knapp avaktiverar kanalen och grön knapp aktiverar den. OBS! Det här går enbart att göra i molnkonto Advanced.

 

 

Tips 3. Avslutningsvis kan du använda ett nätaggregat om det finns ett nätuttag nära mätplatsen. Med en sådan lösning är det ytterst minneskapaciteten i dataloggern som bestämmer hur ofta den behöver läsas ut.