Värmepumpar


Utbildning i samverkan med:  

 

Värmepumpar

 

Beskrivning

Energimyndigheten har mätt upp energianvändningen för värme och varmvatten hemma hos 20 familjer som har bergvärmepump. Syftet var att se hur bra bergvärmepumparna fungerar i praktiken och hur mycket energi de faktiskt sparar. Testet visar att bergvärmepumparna sparar i snitt 62 procent jämfört med el eller olja, men skillnaderna mellan de olika värmepumpssystemen är stora. Det system som sparar minst sparar 48 procent och som mest är besparingen 70 procent.


Mål

Under dagen får du lära dig mer om hur man mäter och analyserar mätdata från värmepumpar.
 

Målgrupp

Alla som behöveröka öka sin förståelse för hur värmepumpar fungerar och hur de kan energioptimeras. Exempelvis konsulter, drifttekniker m.m. 

 

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med värmepumpar i någon form. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).

 

 

 

Kommande kurser

 

-----------------------------------------------------

*Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

  Innehåll
  • Grundläggande värmepumpsteori
  • Genomgång av användnings-områden för värmeproduktion via värmepumpar
  • Praktiska mätövning på en värme-pump avseende kapacitet och energieffektivitet
  • Uppföljande beräkningar på praktiska mätövningar
Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare
Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB eller Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB) .  Både Lars och Anders är specialiserade inom energi- och innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsulter. Detta ger både Lars och Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon


Kursavgift

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch