Fuktmätare

Översikt - instrument för mätning relativ luftfuktighet, daggpunkt, fukthalt, fuktkvot m.m
Luftfuktighet och temperatur
Fuktkvot i trä och byggmaterial
Fuktkvot i trä och byggmaterial samt luftfuktighet och temperatur
Minimätare för fukt och temperatur
Kompakt fukt- och temperaturmätare med möjlighet att ansluta en radiogivare
Proffessionell fukt- och temperaturmätare
Professionell fukt- och temperaturmätare med minne
För oförstörande fuktkontroll av byggmaterial
Termohygrometer med historik för mätning och registrering av fukt och temperatur
Termo-Hygro-Barometer för noggrann mätning av lufttryck, fukt och temperatur
Termohygrometer för kontinuerlig mätning av luftfuktighet, temperatur och daggpunkt
Termohygrometer för kontinuerlig mätning av luftfuktighet, temperatur och daggpunkt. Inkl. larmfunktion och kalibreringscertifikat
Fuktindikator för byggmaterial
Fuktkvotsmätare för trä med temperaturkompensation
Kombinerad fuktkvotsmätare för trä och oförstörande fuktindikering i byggmaterial
För fuktmätning i betong
Komplett basmätset för fjärrövervakning vid avfuktning
Extra kompletterat mätset för fjärrövervakning vid avfuktning
Trådlös fukt- och temperaturgivare