Transmittrar för differenstryck

Transmittrar med hög långtidsstabilitet och repeperbarhet för noggrann mätning av differenstryck inom produktion och lager, kontor och skolor, renrum och hygienzoner på sjukhus.

Välj typ av produkt