• Kurser i mätteknik
    Kurser i mätteknik
  • Inneklimatkurs
    Kurser i mätteknik
  • Inneklimatkurs
    Kurser i mätteknik

Kurser

”Att mäta är att veta - men man behöver även veta för att mäta”

De allra flesta yrkeskategorier har som gemensam nämnare att mätteknik har stor inverkan på deras professionella vardag - allt ifrån kvalitet, säkerhet eller komfort.
Att mäta rätt är inte fullt så lätt som man kan tro. Det är många parametrar som påverkar resultatet – det gäller att göra rätt, annars kan det leda till stora fel och kostnader.

Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten ska tolkas bör du titta närmare på nedanstående kurser.
Kurserna genomför vi i samarbete med experter som är ledande inom sina områden och som har förmågan att kombinera teori med praktiska tillämpningar.

 

Produktsupport
Behöver du support på ditt instrument? Anmäl dig till en genomgång som vi genomför direkt efter kursen du deltar i.