• Kurser i mätteknik
    Kurser i mätteknik
  • Inneklimatkurs
    Kurser i mätteknik
  • Inneklimatkurs
    Kurser i mätteknik

Kurser

”Att mäta är att veta - men man behöver även veta för att mäta”

De allra flesta yrkeskategorier har som gemensam nämnare att mätteknik har stor inverkan på deras professionella vardag - allt ifrån kvalitet, säkerhet eller komfort.
Att mäta rätt är inte fullt så lätt som man kan tro. Det är många parametrar som påverkar resultatet – det gäller att göra rätt, annars kan det leda till stora fel och kostnader.

Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten ska tolkas bör du titta närmare på nedanstående kurser.
Kurserna genomför vi i samarbete med experter som är ledande inom sina områden och som har förmågan att kombinera teori med praktiska tillämpningar.

 

Produktsupport
Behöver du support på ditt instrument? Anmäl dig till en genomgång som vi genomför direkt efter kursen du deltar i.

Kurser i samarbete med Approvus

Som ett komplement till våra utbildningar kan vi också, genom vårt nära samarbete med Approvus, erbjuda kurser för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter. Några av de föreläsare som anlitas på mätkurserna hos Nordtec träffar du också på Approvus utbildningar inom energi och innemiljö. Är du nyfiken på dessa kurser? Läs mer och klicka på knapparna nedan.