• Kalibrering
    Kalibrering

Ackrediterad kalibrering i vårt labb eller på plats hos dig

 

Vi är ackrediterade för mätstorheterna fukt och temperatur inom mätområdena -100 … +1 200 °C och 5 … 95 %RH enligt ISO 17025 i vårt fullutrustade laboratorium i Göteborg och för fältkalibrering ute hos våra kunder. Labbet är också ackrediterat för över-/undertryck i området -0,90 ... +150 bar och för differenstryck i området -1 000 ... +1 000 Pa. Detta innebär att vi också kan erbjuda ackrediterad kalibrering av manometerställ, andra tryckmätande instrument och givare samt differenstryckmätare av alla fabrikat.

 

Vi utför också kalibreringar utanför dessa områden med motsvarande noggrannhetskrav för mätstorheter som lufthastighet, tryck, olika gaser och så vidare.

 

Tillsammans med partners som exempelvis Testo Industrial Services (TIS) kan vi även tillhandahålla ackrediterade kalibreringsbevis för temperatur och fukt vid högre och lägre nivåer utanför vår ackreditering. Vi kan via TIS erbjuda ISO-kalibrering och ackrediterad kalibrering på över 100 olika mätstorheter.

 

Om du vill skicka mätutrustning till oss för kalibrering eller service, klicka på Beställ kalibrering & service här nedan. Har du några frågor? Du är alltid välkommen att ringa 031-704 10 88 för att komma direkt till vår kalibreringsavdelning. Det går också bra att skicka en fråga.

 

Nordtec upphör med radonkalibrering 

Om du har en radonmätare som behöver kalibreras hänvisar vi i fortsättningen till Radonelektronik eller Strålsäkerhetsmyndigheten, som hanterar dessa kalibreringar.

 

Garanti & Service 

Läs mer här om du behöver lämna in dina instrument för service eller garantireparation.

 

Kalibreringsportalen Access
Välkommen till kalibreringsportalen Access. Klicka på "Beställ kalibrering" i fönstret som öppnas, fyll i formuläret och följ instruktionerna för att skriva ut din kalibrerings- eller serviceorder och bifoga den i paketet som du skickar till oss.
Temperaturkalibrering
Information om temperaturkalibrering
Fuktkalibrering
Information om fuktkalibrering
Tryckkalibrering
Information om tryckkalibrering och kontroll av manometerställ
Lufthastighetskalibrering
Information om lufthastighetskalibrering
Gaskalibrering
Information om gaskalibrering
Övriga kalibreringar
Information om kalibrering av varvtal, ljud, ljus, elektriska storheter m.m.
Allt om kalibrering
Läs artikeln som reder ut de olika kalibreringsbegreppen.
Vanliga frågor & svar
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra kunder ställer.
Läs mer om Access
Läs om vår webbportal Access och QR-koder som snabbt ger dig tillgång till all kalibreringsinformation om dina instrument och givare.
Kalibreringshistoria
Läs om kalibreringslabbets utveckling från 1970-talet fram till idag. Från kvicksilvertermometrar till digitala portaler.
Info om fältkalibrering
Läs artikeln om vad fältkalibrering egentligen är för något och hur du som kund kan förbereda dig inför ett besök av våra fälttekniker.
Intervju med fälttekniker Linda Wiman
Läs intervjun med vår fälttekniker Linda för mer information om vilka tjänster Nordtec kan erbjuda på plats i dina lokaler
Mappning av lager och lokaler
Många olika verksamheter behöver ha koll på temperaturen i sina lager och lokaler. Läs vår artikel om kartläggning av temperaturer, eller mappning som det också kallas.
Beslutsregel
Bilaga 10 i kvalitetsmanualen för kalibrering. Information om begrepp och symboler som används vid beslut om godkända, underkända och ovissa värden.
Startbild validering
När vi gör en validering hos en kund är syftet att ge denne objektiva bevis på att mätutrustning och rutiner motsvarar kundens kravspecifikation. Läs artikeln om vad validering är för något och varför det är viktigt för GxP-reglerade verksamheter.

 


Inte nöjd med kalibreringen?

 

På Nordtec är vi mycket måna om att hålla en hög servicenivå och att våra kunder ska vara nöjda. Om du inte är helt nöjd vill vi gärna att du hör av dig och berättar vad vi kunde ha gjort bättre.  

 

Du är välkommen att slå oss en signal på telefon 031-704 10 70 eller att kontakta oss via e-post på nordtec@nordtec.se. Det går också bra att skicka ditt klagomål via vårt formulär.

 

Efter att ha tagit emot ett klagomål upprättar vi en avvikelserapport. Efter slutförd utredning återkommer vi till dig angående vilka åtgärder vi har vidtagit. Läs mer om vår rutin kring ditt ärende här.

 

 

Nordtecs ackrediteringsbevis

Ladda ned vårt ackrediteringsbevis här:

Ladda ned

Se ackrediteringens omfattning här:

Ladda ned

Swedac

Läs mer på Swedacs hemsida om vad ackrediteringen omfattar:

Till Swedacs hemsida