Luftflödesmätare

Översikt - portabla mätinstrument för lufthastighet och luftflöde
Luftflödesstos för till- och frånluft
Mini anemometer
Vinghjulsanemometer 40 mm med integrerad temperatur
Vinghjulsanemometer 40 mm med integrerad temperatur och fuktmätning
Till- och frånluftsanemometer med Ø 100 mm vinghjul
Mätset - vinghjulsanemometer med fodral och två stosar
Proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat
Proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat med minne
Proffsinstrument för ventilation, och inomhusklimat med integrerad tryckmätning
Proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat med integrerad tryckmätning och minne
Mätset med prisfördel för flertalet typer av ventilationsmätningar
Mätset med prisfördel för flertalet typer av ventilations- och luftkvalitetsmätningar
Kompakt varmtrådsanemometer
Kompakt vinghjuls-anemometer
Instrument för för ventilations- och inneklimatmätningar
Mätset med prisfördel för flertalet typer av ventilationsmätningar
Produktbild
Rökpenna, rök-tändstickor, pulverrök m.m.
Mätväska för övervakning av referensdon i realtid - direkt till mobilen
Lufttäthetsprovning i småhus och mindre kommersiella fastigheter
Lufttäthetsprovning i täta småhus och passivhus
Kompakt trådlös varmtrådsgivare
Kompakt trådlös vinghjulsgivare
Praktiskt mätset för service på ventilationsanläggningar
Blower Door för tryckäthetsprovning – med WiFi