Set som inkluderar luft-, insticks- och ytgivare

Luft-, insticks- och ytgivare (termoelement typ K) Ett givarset för att utföra temperaturmätningar i många olika applikationer. Kombinera temperaturgivarna (termoelement typ K, klass 1) med ett lämpligt mätinstrument och starta mätningen.

  • Robust och snabb dopp/insticksgivare (TE typ K, klass 1), mätområde -50 ... +400 °C, för temperaturmätning i vätskor och halvfasta material
  • Snabb yttemperaturgivare (TE typ K, klass 1) med fjädrande termoelementspets, mätområde -50 ... +350 °C, för temperaturmätning på släta och ojämna ytor, t.ex. på rör
  • Robust och snabb lufttemperaturgivare (TE typ K, klass 1), mätområde -50 ... +400 °C, för mätning av omgivningstemperatur samt temperaturer i kanaler och luftdon
  • Tack vare den beprövade kvaliteten och höga hållbarheten kan du lita på din Testo temperaturgivare under alla förhållanden

Ingår i leveransen

  • Luftgivare (TE typ K, klass 1)
  • Dopp-/insticksgivare (TE typ K, klass 1)
  • Yttemperaturgivare (TE typ K, klass 1)

 1 555:-

Finns i lager

Finns i lager

TEMPERATUR – TE TYP K (NiCr-Ni)
Mätområde-50 … +400 ° C (luftgivare, dopp-/insticksgivare)
-50 … +350 ° C (ytgivare)
NoggrannhetKlass 1 ¹⁾
Upplösning0,1 ° C
Svarstidt₉₀ = 3,0 s (dopp-/insticksgivare, ytgivare)
t₉₀ = 60 s (luftgivare)
1) Enligt standard EN 60584-2 avser noggrannheten för klass 1 -40 … +1000 °C (typ K), klass 2 avser -40 …. +1200 °C (typ K), klass 3 avser -200 … +40 °C (typ K)
ALLMÄNNA TEKNISKA DATA
ViktYtgivare: 22 g
Luftgivare, dopp-/insticksgivare: 11 g
MåttDiameter mätspets: 3 mm (dopp-/insticksgivare), 12 mm (ytgivare)
Givarlängd: 99 mm (luftgivare), 115 mm (dopp-/insticksgivare), 136 mm (ytgivare)
Diameter givarrör: 4 mm (luftgivare), 5 mm (dopp-/insticksgivare), 5 mm (ytgivare)
SkyddsklassIP 20 (luftgivare, ytgivare); IP 40 (dopp-/insticksgivare)
Kontaktmini-TE

Skriv din fråga i det här fältet.