Magnetfäste

Magnetfäste som underlättar installationen av Celsicom Easy Connect-givare och undviker störningar. Används för att fästa givaren mot metallytor (ej vissa typer av rostfritt stål). Fästet består av en 10 mm tjock plastdetalj med dubbelhäftande tejp på ena sidan och en magnettejp på den andra. Genom att givaren kommer ut 10 mm från metallväggen påverkar metallen i väggen inte givarens radiosändare/antenn. Är avståndet kortare kommer givarens mottagningsförhållande påverkas mycket negativt.

  1. Rengör givarens baksida från smuts och fett. Se till att ytan är torr.
  2. Ta bort skyddsplasten från den dubbelhäftande tejpen och montera fästet på den nedre delen av givarens baksida (se bild). Pressa fästet mot givaren i ca 10 sekunder.
  3. Fäst nu givaren på valfri metallyta. Montering mot vissa varianter av rostfri metall fungerar dock inte.

 59:-

Finns i lager

Finns i lager

Skriv din fråga i det här fältet.