Publicerad den

Blower Doors ger energieffektiva hus

Publicerades 2023-03-13

Blower Doors ger energieffektiva hus

Med kraftfulla fläktar i dörrpaneler – så kallade Blower Doors – kontrollerar Olle Syrén på AEM Byggkonsult lufttätheten i bostäder och kommersiella fastigheter. Dels för att bekräfta byggherrars energiberäkningar, dels för att upptäcka eventuella luftläckage.
– Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på täthetsmätningar, konstaterar Olle.

Energieffektiva hus har länge varit på tapeten. Det vill säga, hus som tack vare en smart konstruktion kräver minimalt med energi och därmed har låga driftskostnader. Lufttäthet är en viktig parameter att ha koll på för att undvika onödigt stor energiförbrukning. När det är kallt och blåsigt ute släpper en fastighet med dålig lufttäthet in stora mängder extra luft som måste värmas upp. Luftläckage och ett invändigt övertryck ökar dessutom risken för fuktskador i fastigheters klimatskal.

Det är här som Olle Syrén kommer in i bilden. Olle jobbade tidigare som snickare, arbetsledare och projektledare på byggen innan han lockades till AEM Byggkonsult för att göra entreprenadbesiktningar och täthetsmätningar.

– Just täthetsmätningar började mest som en ”kul grej”. Vi såg ett tydligt behov av sådana mätningar. Inte minst på husföretagen som behövde göra täthetsmätningar för att verifiera deras egna energiberäkningar i samband med nybyggnationer, berättar Olle.

Mått på husets täthet
Förutom att dessa mätningar bekräftar energideklarationerna visar de samtidigt att nybyggnationer uppfyller plan- och bygg­lagen samt överensstämmer med byggloven. Detta innebär i sin tur att byggnadsnämnden kan utfärda slutbesked varpå byggnader anses vara färdigställda och kan tas i bruk.

Olle Syrén använder Blower Door

Vi såg ett tydligt behov av täthetsmätningar!

Olle Syrén använder tre Blower Doors, för olika uppdrag.

Olle Syrén

AEM Byggkonsult

Hur går då en täthetsmätning med Blower Door till? Jo, i korthet så här: En stor fläkt monteras i en ytterdörr med hjälp av en ram och textilpanel som sluter tätt kring dörrkarmen. 

Alla innedörrar ska vara öppna medan övriga ytterdörrar och fönster ska vara stängda samt fläktar och ventilationssystem ska vara avstängda. Först skapas ett visst övertryck (på exempelvis 50 Pa) i fastigheten. Därefter vänder man på luftströmmen för att generera ett motsvarande undertryck. Medelvärdet på de luftflöden som krävs för att skapa dessa tryck ger ett mått på fastighetens täthet.

“Enkel och smidig”
Olle Syrén berättar om de tre Blower Doors som han använder för olika uppdrag.

– Retrotec 300 får plats i en vanlig bil. Den är enkel och smidig. Perfekt för provtryckning i små utrymmen i lägenheter och mindre hus. Sedan har jag en Retrotec 5000. Det är den Blower Door som jag använder mest. Framför allt i många villor. Den är väldigt mångsidig och klarar såväl mindre jobb som ganska stora mätningar. Vårt senaste inköp är kraftpaketet Retrotec 6310. Den har trippelfläktar och jag använder den främst för mätningar i industrihallar eftersom det i dessa fall handlar om att flytta på väldigt stora volymer luft.

Det är variationen av utmaningar som gör jobbet spännande och roligt, menar Olle Syrén. Mestadels provtrycker Olle nybyggda hus, men på senare tid har han även fått uppdrag i industrifastigheter. Ett exempel är byggföretagets Ylabs 90 000 kvadratmeter stora omlastningscentral i Stigamo utanför Jönköping.

Blower Door-panelen monteras enkelt i ytterdörrens öppning.

Förespråkar tidiga mätningar
En mätning tar vanligtvis 5–10 minuter. Mätningen i detta stora lager tog närmare en timme. Trots att det är tre stora fläktar som kör för fullt så tar det ganska lång tid att skapa rätt tryck i sådana stora utrymmen. Och för att få ett så säkert test som möjligt krävs det ibland viss handpåläggning för att styra fläktar och få det tryck man vill ha. Allt sådant tar så klart tid.

Det blir allt vanligare att byggföretag beställer täthets­mätningar under byggets gång, något som Olle också förordar.

– Det är då man har bäst möjlighet att göra någonting åt eventuella luftläckage. När allt är målat och klart tvingas man ju riva väggar för att kunna åtgärda fel.

Vilka vanliga fel upptäcker du under lufttäthetsmätningar?
– Jag upptäcker ibland att elektriker, rörmokare och andra hantverkare har slarvat med att täta olika jobb. I några fall har jag kunnat konstatera betongplattor med läckande syll och dåligt drevade fönster, för att ge några exempel.

Vilka slags mätningar utför du mest?
– Majoriteten av jobben handlar om mätningar av färdigställda klimatskal. Men då och då dyker det även upp andra uppdrag. En gång hjälpte jag exempelvis till i en utredning om cigarett­lukt mellan två lägenheter i ett hyreshus. Med hjälp av en Blower Door upptäckte jag att det läckte genom isoleringen i husgrunden.

Är det något särskilt som gör jobbet utmanande?
– Inget jobb är det andra likt. Det finns alltid någon särskild detalj att hänsyn till för att få till en bra mätning. Under själva körningen behöver man ha järnkoll på att mätningen görs som den ska. I många fall behöver man ha dörrvakter så att folk inte går in i utrymmen som ska mätas. För att gå på toaletten eller ”ta en nypa frisk luft” (skratt). ■

Olle Syrén med Blower Door + dator

AEM BYGGKONSULT

Verksamhet: Företaget är baserat i Huskvarna och består i dag av fyra konsulter som tar sig an uppdrag i södra och mellersta Sverige. De anlitas som kontrollansvariga för byggen, hjälper till med bygg- och projektledning samt utför besiktningar, provtryckningar, termograferingar och brandskyddsdokumentation.

Mätlösning: Tre olika storlekar av Blower Doors från Retrotec, det vill säga mobila dörrfläktar som används för att mäta lufttätheten i fastigheter och därigenom upptäcka eventuella luftläckage.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, Inneklimat, VVS

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70

Se alla kundberättelser

Våra Blower Door-produkter

Produkter för täthetsprovningar och lokalisering av luftläckage i ventilationskanaler.

Läs mer om vårt Blower Door-sortiment >>

Kombinera med värmekamera

Kombinera din Blower Door med en värmekamera. Perfekt för att hitta luftläckage i kombination med täthetskontroller i byggnadsskal.

Läs mer om värmekameran testo 868s >>