Publicerad den

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Publicerades 2023-10-19

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Det är viktigt att inspektera vissa kritiska miljöer med jämna mellanrum för att i god tid upptäcka och åtgärda eventuella problem med mögel. I krypgrunder och på vindar är det vanligt att fukt orsakar mikrobiell påväxt. Här berättar den erfarna fuktkonsulten Kim Olmås om hur mögel uppstår, hur du upptäcker det och vilka åtgärder du bör göra.

Krypgrunder och vindar bör ses över minst en gång per år. Bästa sättet att upptäcka fukt är att mäta. Dessa mätningar bör göras vid tidpunkter när risken för höga fuktnivåer är som allra störst. I grunder är det oftast fuktigast sent på våren, sommaren och hösten. På vindar är det vanligtvis mest fukt sent på hösten, under vintern och tidigt på våren. Den som vill ha koll på fukten året om gör bäst i att skaffa en eller flera uppkopplade mätboxar från fjärrövervakningssystemet Celsicom.

Vi fick en pratstund med Kim Olmås, diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor med lång erfarenhet i branschen, för att bena ut några grundläggande frågor om fukt och mögel.

Hur uppstår fukt i krypgrunder och på vindar?

– I krypgrunder handlar det om varm, fuktig uteluft som letar sig in och möter en kallare grund. Detta höjer den relativa fuktigheten (RF) och kan orsaka mikrobiella skador på organiskt material samt emissioner från kemiska nedbrytningsprocesser. Markytan ger också ifrån sig fukt, precis som regn- och grundvatten kan göra, berättar Kim Olmås och fortsätter:

– På vindar är det framför allt varm, fuktig luft inifrån huset som tränger upp via otätheter i vindsbjälklag, genomföringar och vindsluckor. Den varma, fuktiga luften höjer RF-värdet i det svalare vindsutrymmet eller kondenserar mot ett kallt yttertak, vilket också höjer luftfuktigheten.

Läckage utifrån kan också ge förhöjda RF-värden och mikrobiella skador så som mögel, bakterier och röta samt emissioner från kemiska nedbrytningsprocesser. Höga fuktnivåer beror ofta på att ventilationen i huset inte klarar av att ventilera bort den fukt som uppstår på grund av tvätt, dusch, matlagning, svett och utandningsluft. Luft utifrån och vatten som läcker in på vinden bidrar också till fukt.

På vilka ytor uppstår mögel?

I krypgrunder är det vanligt med påväxt på blindbotten (golvbjälklagets undersida) i form av vita, gråa eller svarta fält, eller på markytan. På vindar kan det bildas mögel på exempelvis råspontens insida, takstolar, golvbräder och lösöre som tyg och kartonger.

– Men all påväxt syns inte och det kan vara rejält mögligt utan att du ser det, påpekar Kim Olmås.

– Använd också näsan för att i möjligaste mån identifiera avvikande, fräna lukter som kan avslöja mikrobiell påväxt i det aktuella utrymmet. Det bästa sättet för att verkligen veta är dock att göra en fuktmätning själv eller med hjälp av fuktkonsult alternativt lämna in materialprov för analys hos företag som exempelvis Botaniska Analysgruppen och Pegasuslab. 

Vad kan ta skada av fukt och mögel?

– I krypgrunder uppstår det till en början mögel, bakterier eller blånadssvampar som växer ytligt och avger lukter, emissioner och endotoxiner (hälsovådliga bakterieämnen). Men om det är rejält fuktigt, det vill säga vid en fuktkvot i trä på uppåt 26–30 procent, så uppkommer rötsvampar som bryter ner trät och försämrar hållfastheten. Det kan även förekomma mögel på marken.

Samma utveckling av mögelpåväxt är vanligt på vindar. Där riskerar också lösöre (organiskt material) och isolering ta skada av mikrobiell påväxt.

Vilka är de kritiska nivåerna och hur ska man agera?

– I krypgrunder är det kritiska RF-värdet 75 procent, vilket motsvarar cirka 17 procent fuktkvot i trä. Samtidigt vet vi att redan fuktskadade eller nedsmutsade ytor kan få mikrobiell påväxt betydligt tidigare, säger Kim Olmås och tillägger:

– För att få motverka mögel installeras vanligtvis en krypgrundsavfuktare som man ställer in på max 60 procent relativ fuktighet, vilket är gränsen för rost på metall. Avfuktare är den mest effektiva åtgärden, men den kräver vissa åtgärder och tillsyn.

När en avfuktare installeras behöver du täta alla uteluftsventiler i grunden (så att inte uteluft läcker in), rensa marken från organiskt material och lägga på en ångspärr på markytan. Avfuktaren kan vara i behov av filterbyte och annan service efter en viss tid.

I princip gäller samma fuktvärden på vindar. Dock sätter man inte ofta in avfuktare i vindsutrymmen. I stället brukar man få ägna sig åt att se över ventilationen i huset och säkerställa att den fukt som produceras inomhus transporteras ut ur huset via ventilationen.

– Det kan också bli aktuellt att täta upptill mot vinden så att varm, fuktig luft inte kan tränga in så lätt. Dessutom kan det vara en bra idé att se över hur vinden är ventilerad. För mycket vindsventilation har en tendens att höja fuktnivån och därmed också öka risken för fuktrelaterade skador.

Kim Olmås kan glädjande konstatera att allt fler fastigsägare och driftsansvariga har börjat att kontrollera fukt och mögel mer frekvent.

– Det som är mest kritiskt när det gäller fuktskador är att det kan påverka inomhusmiljön och göra att människor som vistas där blir sjuka. Ofta orsakat av mögel och emissioner från både mikrobiell påväxt och kemiska nedbrytningsprocesser.

Mätlösningar för krypgrunder och vindar

Celsicom TH600 Applikationer

Celsicom TH600
uppkopplad mätbox med integrerade sensorer för fukt och temperatur.

Läs mer om Celsicom TH600

Celsicom Easy Connect MM611 7060 6016

Celsicom MM611
Uppkopplad mätbox för fjärrövervakning av fuktkvot i trä

Läs mer om Celsicom MM611

testo 174h Applikation torr luft

testo 174-H
Fuktdatalogger i miniformat som får plats överallt. I mätsetet ingår dataloggern, ett USB-interface och en vägghållare.

Läs mer om testo 174-H

Celsiview

Webbaserad molntjänst som ger dig möjlighet att se och dela med dig av uppdaterade mätdata, skapa rapporter, få gränsvärdeslarm – och en massa annat. Direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.

Indoor Humidity Inomhusluft

Inomhusklimat

Applikation: Fukt i krypgrund och på vind

Mätlösning: Celsicom TH600, Celsicom MM611, testo 174-H

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Metoder och instrument för mätning av inomhusklimat

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Klimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 8
5
031-704 10 70