Publicerad den

Hitta energibovarna och minska uppvärmnings­­­­­kostnaderna

testo 883 termografi byggnad

Värmekameran är ett minst sagt mångsidigt arbetsverktyg. Med hjälp av dess detaljrika värmebilder kan du säkerställa optimala inneklimat för människor, inventarier och maskiner. Och, nog så viktigt, du har en möjlighet att upptäcka och åtgärda kostsamma energibovar. Fortsatt höga elpriser gör detta onekligen intressant eller hur?

Läs mer

Publicerad den

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Det är viktigt att inspektera vissa kritiska miljöer med jämna mellanrum för att i god tid upptäcka och åtgärda eventuella problem med mögel. I krypgrunder och på vindar är det vanligt att fukt orsakar mikrobiell påväxt. Här berättar den erfarna fuktkonsulten Kim Olmås om hur mögel uppstår, hur du upptäcker det och vilka åtgärder du…

Läs mer

Publicerad den

Mätning hjälper kyrkor att minimera kostsamma fuktskador

Celsicom Fukt i kyrka

Det finns många ställen i en kyrka som kan utsättas för fukt som gör att väggar och tak, inredning och utsmyckningar samt textilier och böcker tar skada. Allt fler församlingar och pastorat har systematiskt börjat att logga fukt och även temperatur för att undvika kostsamma fuktskador och samtidigt minimera uppvärmningskostnaderna.

Läs mer

Publicerad den

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Nordtec applikation Celsicom radon

Radon är en radioaktiv gas som kan påverka vår hälsa. I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder med för höga radonhalter. Hur farlig är då radon och hur kartlägger man om det är en för hög radonhalt för att snabbt kunna sätta in åtgärder?

Läs mer

Publicerad den

Automatiska mätrapporter med Saveris-systemen

Rapporter om temperaturer är viktig dokumentation som det ställs höga krav på. Främst i samband med livsmedels- och läkemedelshantering, men även inom andra områden. Ansvarar du för temperaturrapporterna i din verksamhet och kanske känner att du inte riktigt hinner med?

Läs mer

Publicerad den

Är inneluften torrare än i Sahara?
Då kan du få produktionsproblem.

Nordtec torr inomhusluft

Torr inomhusluft på vintern kan leda till problem för både människor och i produktionsmiljöer. För att upptäcka och i möjligaste mån komma tillrätta med detta är det en bra idé att mäta och allra helst logga lufttemperatur och luftfuktighet under en längre period.

Läs mer

Publicerad den

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Nordtec Inomhusklimat

Vad är egentligen ett bra inneklimat? Å ena sidan kan människor ha olika upplevelser av vad som är acceptabelt när det gäller temperatur och drag. Det vi kallar för termisk komfort. Å andra sidan finns fysikaliska mätbara storheter som lufttemperatur, strålningstemperatur från ytor, luftrörelser, luftfuktighet och så vidare.

Läs mer

Publicerad den

Utökad klimatövervakning av ovärderliga föremål

Livrustkammaren, Augusta Persson och Ann-Sofie Stjernlöf

En viktig del av konservatorerna Augusta Perssons och Ann-Sofie Stjernlöfs arbete handlar om att vidta förebyggande åtgärder så att de historiska föremål som museerna förvaltar inte tar skada. På Livrustkammaren förstärker man fjärrövervakningen av temperatur och luftfuktighet. Detsamma gäller för Sveriges museum om Förintelsen där det även är extra fokus på ljusmätningar.

Läs mer

Publicerad den

Mätteknik viktig pusselbit i Vitrolifes expansion

Vitrolife, Fertilisation

Det råder en ökad efterfrågan på IVF-behandlingar världen över. Det gör att medtechföretaget Vitrolifes tillväxtresa fortsätter. En viktig förutsättning för fortsatt expansion är kontinuerlig, säker och noggrann klimatövervakning i ett stort antal miljöer.

Läs mer

Publicerad den

Smart betongmätning effektiviserar bygget av förlossningshus

HA Bygg kundcase översikt

HA Bygg lägger bokstavligen grunden till ett nytt förlossningshus på Östra Sjukhuset i Göteborg. En gul, smart betongdator hjälper arbetsledaren Fredrik Daun och hans manskap att ha koll på när gjutningar har uppnått rätt hållfasthet, vilket sparar mycket värdefull tid.

Läs mer

Publicerad den

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Nordtec CEC Byggklimat Applikation

Hög luftfuktighet kan försena de mest välplanerade byggen. Därför är det viktigt att ha järnkoll på byggklimatet för att snabbt kunna se om uttorkningen fortlöper enligt plan eller om du kanske behöver sätta in extra åtgärder för att ge torkprocessen en skjuts i rätt riktning. Mätboxen Celsicom TH600 är en smidig, pålitlig lösning för att…

Läs mer

Publicerad den

Uppdrag: säkra rätt tempererade läkemedel under transporter

Djurpharmacia läkemedel Linda

Djurfarmacia i Trollhättan levererar stora mängder läkemedel till bland andra privatpersoner, djuruppfödare, veterinärer och djursjukhus runt om i landet. För att säkerställa att kylkedjan hålls hela vägen och rätt tempererade vacciner och läkemedel når sina mottagare görs en omfattande validering av klimaten i olika transportlådor.

Läs mer

Publicerad den

Hemliga kyljobb med beprövade mätinstrument

Lasse TestTechnik Översikt

Lasse Andersson gillar att fundera några varv och skapa speciallösningar för kyla. Mätningar och kalibreringar av instrument har varit en viktig del under hans långa yrkesliv. Som pensionär hjälper Lasse nu det svenska försvaret med att installera kyla och göra mätningar – inte sällan med Testo-instrument från 1990-talet.

Läs mer

Publicerad den

Damn, vilken enkel lösning för att övervaka glasslagret

Lohilo-glasspaket

Kronobergs Kylteknik ser en stor potential för Celsicom Easy Connect inom livsmedelsbranschen. Det är en mycket prisvärd extra trygghet för många olika livsmedelsföretag, menar kyltekniker Marcus Danielsson. En av dem är Lohilo som låter två smarta mätboxar övervaka företagets 1 200 kvadratmeter stora huvudfryslager med proteinglass, däribland storsäljaren Damn.

Läs mer

Publicerad den

Robusta loggrar säkerställer livsviktiga sterila processer

testo 190 utvald bild

– De är mycket tåliga och enkla att använda. Och det går snabbare att läsa av temperaturer jämfört med all annan utrustning som jag har provat. Det säger Magnus Björklund på MECQ om autoklavloggrarna testo 190 som han använder för att validera steriliseringsprocesser inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer

Publicerad den

I fjärrövervakade miljöer förvaras framtidens läkemedel

ClinStorage har hittat en växande nisch inom läkemedelsbranschen. I minutiöst kontrollerad lagerutrymmen förvarar de framtidens läkemedel. Företaget använder sig av det datoriserade fjärrövervakningssystemet testo Saveris 1 som har validerats, för att säkerställa att eventuella temperaturförändringar i kylar och frysar kan upptäckas och åtgärdas snabbt.

Läs mer

Publicerad den

Följ betongens hållfasthet i realtid – var du än befinner dig

Celsicom gul box TC603 betonggjutning

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Det har gått att följa den initiala temperaturökningen på grund av cementens kemiska reaktion och den efterföljande temperatursänkningen när betong börjat härda klart.

Läs mer

Publicerad den

Mappning hjälper Strömberg att växa

Det nordiska logistikföretaget Strömberg siktar på expansion inom medicinteknik. Med hjälp av kartläggning av temperaturnivåer, så kallad mappning, utförd av Nordtec har Strömberg skaffat sig kunskap om hur man skapar ett perfekt inneklimat som lever upp till högt ställda krav från både kunder och myndigheter.

Läs mer

Publicerad den

Så uppfyller Fujirebio stränga krav på temperaturkoll

Alexander vid kryofrys

Fujirebio har 50 års erfarenhet av lösning inom vitro-diagnostik (IVD). Företaget sysslar med allt från utveckling och tillverkning till försäljning av robusta IVD-produkter över hela världen. Hela verksamheten genomsyras av stränga krav på att hela tiden har fullständig koll på all medicinsk råvara förvaras i exakt rätt temperatur. För att uppfylla dessa lagkrav använder Fujirebio…

Läs mer

Publicerad den

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för…

Läs mer

Publicerad den

Vindkraftstorn av naturens kolfiber

Slutmontering av torn på plats

Göteborgsbaserade Modvion utmanar vindkraftsindustrin med ett patenterat koncept för modulbyggda torn av laminerad, krökt plywood av nordisk gran. Nordtec har bidragit med Celsicom-produkter i utvecklingsfasen. Träteknologiföretagets vd Otto Lundman berättar om fördelarna med vindkraftstorn helt av trä, varför höjden har betydelse och hur visionerna ser ut.

Läs mer

Publicerad den

Värme och ventilation i balans på sjukhusen

Martin Lundin Region Västmanland

Drifttekniker Martin Lundin jobbar med inomhusklimatet på sjukhuset i Västerås men även på sjukhusen i Fagersta, Sala och Köping i Region Västmanland. Hans ständiga utmaningar handlar om att skapa behagliga innemiljöer för såväl sjukvårdspersonal som patienter och samtidigt hålla energiförbrukningen nere.

Läs mer

Publicerad den

40-årsjubileum för goda glädjespridare

Almondy tårta

Sedan 1982 har Almondy spridit fikaglädje med sina frysta tårtor. Daimtårtan, som funnits i över 20 år, är alltjämt företagets storsäljare världen över. För att säkerställa en hög kvalitet på såväl råvaror som färdiga bakverk har Almondy stort fokus på pålitlig temperaturövervakning i alla led.

Läs mer